Trucades: 93 455 30 17 / Whatsapp i telegram: 601 452 403 comandes@rocaguinarda.org

Dissabte 19 de juny, 10,30 hores al local social i per videoconferència. Es prega confirmar assistència (limitació d’aforament) o demanar l’enllaç per la videoconferència

D’acord amb l’establert als estatuts de Cultural Rocaguinarda SCCL, es convoca Assemblea General ordinària a les 10,00 del matí en primera convocatòria i a les 10,30 en segona, dissabte 19-6 al local social, carrer Xiprer 13, amb el següent ordre del dia:

1.- Presentació de la memòria d’activitats del curs 2020.

Veure: ‘Memòria d’activitats 2020

2.- Presentació i aprovació dels comptes de l’exercici 2020 i de la distribució de l’excedent.

Veure: ‘Informe interventor‘ i ‘Distribució dels resultats

3.- Presentació i aprovació del pressupost del 2021.

Veure: ‘Pressupost 2021 i resultat 2020’

4.- Ratificar l’acord del Consell Rector que diu:

D’acord amb el que estableixen els nostre estatuts en el punt 25.7 el Consell Rector ha decidit en la seva reunió del dia 31 de maig, refusar la devolució de l’aportació al capital social en els casos en que les persones sòcies causin baixa automàtica per impagament de dues quotes anuals i les que fent-ho de manera voluntària no sol·licitin la devolució en el termini d’un any.

5.- Proposta d’encetar una nova activitat de consum cooperatiu: l’autoconsum energètic compartit mitjançant la creació d’una comunitat energètica al barri.

A tal fi es crea un grup de treball per fer les gestions i els estudis i treballs per determinar la viabilitat del projecte.

Veure: ‘Comunitats energètiques i autoconsum compartit

6.- Renovació de la meitat dels membres del Consell Rector.

7.- Precs i preguntes.

8.- Elecció dels interventors de l’acta de l’assemblea.

La Secretària del Consell Rector

 

 

 

Es convoca a totes les persones sòcies el dissabte 19 a l’Assemblea General 2021. Es faràn dos torns:

Primer torn: A les 10 del matí

Segon torn: A les 12 del migdia

Es farà presencialment al local social – llibreria, només amb inscripció prèvia.

Per participar telemàticament, pregunteu per l’enllaç web a la llibreria o enviant un correu a comandes@rocaguinarda.org

Més informació: https://rocaguinarda.org/assemblea-general-2021/