POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LA COOPERATIVA CULTURAL ROCAGUINARDA SCCL

– La responsable de les dades és Cooperativa Rocaguinarda SCCL

– La finalitat de les dades és realitzar comunicacions informatives de les activitats de la cooperativa,
productes que tenim a la venda tant llibres com altres. Cobrar la quota anual de soci mitjançant
rebut bancari.

– Legitimació: Execució d’un contracte, consentiment de l’interessat/ada

– Està previst cedir les dades bancàries a l’entitat amb la que treballem per poder cobrar la quota
anual. En cap altre cas es cediran les dades a tercers.

– Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació
addicional, que podeu exercir dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament
coop@rocaguinarda.org

– Les vostres dades seran esborrades en el moment en que cesseu la relació amb aquesta cooperativa,
sempre respectant el que determina la llei i els estatuts de la cooperativa en vigor

– Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

– Mailchimp, amb la finalitat de comunicacions comercials i recepció de newsletters. La garantia per
a aquesta transferència s’ha establert a través de clàusules tipus de protecció de dades. Podeu
consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

– Les dades que us sol·licitem són imprescindibles per complir la relació amb les persones sòcies de
la cooperativa.

– Aquestes dades són: Nom, cognoms, adreça, telèfon fix i mòbil, correu electrònic i un número de
compte per girar els rebuts.