Les llibreries demanem dels poders públics mesures per mantenir els espais culturals,
de proximitat i arrelats al territori. Ens sumem a la demanda d’un pla de xoc social.