Valorant la convivència com un be comú indiscutit, un grup de persones del barri  -entre elles també de Rocaguinarda- ens hem disposat treballar-hi. Hem emprès contactes directes amb tots els col·lectius, associacions i grups de persones organitzades que coneixem del Guinardó per fer-los-hi saber de la nostra intenció i objectius. No volem deixar-nos a ningú. Ara, arribades les vacances, haurem acabat la primera fase que ens hem proposat. La resposta obtinguda fins ara ha estat francament positiva.
 
Seguirem el setembre. Cada col·lectiu treballara la convivència internament ; com la viu i l’expressa, i què n’espera. En farem una presentació àmplia i oberta el mes d’octubre. Mantindrem el treball fins a la trobada de cloenda, la darrera setmana de gener. Celebrarem el Fòrum per la convivència al Guinardó, on podrem abocar tot el treball fet. 
 
Com a comissió, estem oberts a ser més, que ens hi acompanyeu. La Comissió està formada per persones de diferents entitats del barri. Es una tasca que l’entenem important no pas per ser un barri problemàtic sinó per entendre que la convivència l’hem de treballar els propis veïns i veïnes organitzats, sense haver d’esperar que altres  ens ho facin per nosaltres.
 
Constatem que l’individualisme és predominant i fa mal, i que es veu fomentat per certs sectors de la pròpia societat. No ho podem acceptar passivament. Aquesta forma de viure, no ens convé a la majoria, ja que ens dilueix, atomitza i tanca. Volem contribuir a que la vida de la gent canviï a millor.
 
Sabem que al Barri hi ha un associacionisme consolidat, però no totes les entitats i col·lectius ens coneixem prou. També per això volem fer aquesta trobada, per conèixer-nos millor i per a posar en comú les diverses necessitats i objectius que tenim. Podem i volem fer un barri més humà que justament passa per una convivència digne d’aquest nom.
 
Convidem a tothom a prendre-hi part: entitats, col·lectius i persones, de totes les edats, orígens i identitats. I a tu en particular com a associat de Rocaguinarda. Ens retrobarem de nou després de l’estiu, entretant bones vacances.  

Gràcies. Salutacions.
 
Signat: Miquel, Josep i Albert (Rocaguinarda).
 
Altres components de la comissió:  Ruth, Georgina i Laia (Casal de Joves Can Girapells). Alicia (Associació de Veïns i veïnes Joan Maragall). Mercè (Coordinadora d’Entitats del Guinardó). José i Núria.